Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, Quantum Pro 360’ın ziyaretçilerinin Kişisel Verileriyle ilgili yöntem ve eylemlerine ilişkin bir açıklama sağlar.

Hakkında

Bu Gizlilik Politikası, Quantum Pro 360’ın ziyaretçilerinin Kişisel Verileriyle ilgili yöntem ve eylemlerine ilişkin bir açıklama sağlar. Bu, kullanıcı verilerini nasıl topladığımız, işlediğimiz, sakladığımız, koruduğumuz ve paylaştığımızla ilgili ayrıntıları içerir. Ayrıca, bu belge boyunca, kullanıcılarımızın Kişisel Verilerinin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili haklarını açıklıyoruz.

Bu Gizlilik Politikasını okumaya devam etmeden önce, lütfen aşağıda verilen ilgili terim ve tanımlara aşina olun.

Tanımlar

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin bilgilerdir. Birey bu bilgiler kullanılarak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabiliyorsa, bu bilgiler Kişisel Veri olarak kabul edilir. Bu, isimler, kimlik numaraları, konum verileri ve bir kişinin fiziksel, fizyolojik, zihinsel, kültürel, ticari, sosyal veya genetik kimliğini ifade eden diğer özellikler gibi tanımlayıcıları içerir. Daha fazla bilgi için GDPR Madde 4(1)’e bakınız.
 • Veri Denetleyicisi: Kullanıcılardan hangi verilerin toplandığını, nasıl toplandığını ve nasıl kullanıldığını belirleyen tüzel kişilik. Bu durumda, Quantum Pro 360 Veri Kontrolörüdür.
 • Veri İşleyen: Veri Sorumlusu tarafından toplanan Kişisel Verilerin işlenmesinden sorumlu tüzel kişilik.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Toplanması, saklanması, silinmesi, değiştirilmesi ve aktarılması dahil olmak üzere kullanıcıların Kişisel Verileri ile ilgili her türlü işlem.
 • GDPR: Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin ve 95/46/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran 27 Nisan 2016 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 2016/679 sayılı (AB) DÜZENLEMESİ.
 • Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz

  Optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmak ve kullanıcılara yüksek standartta hizmetler sağlamak için Quantum Pro 360, web sitesini ziyaret edenlerden Kişisel Veriler toplamalıdır. Aşağıda, bu verileri topladığımız üç ana yolu listeledik:

  Kullanıcılar, Quantum Pro 360 web sitesindeki hizmetleri ve özellikleri kullanırken kendi rızalarıyla bazı Kişisel Veriler sağlayabilir. Örneğin, bir hesap oluştururken kullanıcılar, kendileri için bir hesabı başarıyla etkinleştirmemizi sağlamak için adları ve iletişim bilgileri gibi bilgileri sağlayacaktır. Verilerinizi kayıt formumuz ve diğer hizmetlerimiz aracılığıyla sağlayarak, bu verileri toplamamıza ve işlememize yasal olarak izin vermiş olursunuz.

  Kullanıcılar bizimle iletişime geçtiklerinde telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi iletişim bilgilerini verirler. Bu Kişisel Veriler, kullanıcıların sorularını ele almamız ve sorunları çözmemiz için gereklidir. Quantum Pro 360, hizmetlerinin işleyişi için ilgili veya gerekli olmayan hiçbir Kişisel Veriyi işlemeyecektir.

  Kullanıcıların davranışları ve özellikleriyle ilgili veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer Kişisel Veriler, Quantum Pro 360 tarafından web sitemizdeki çerezler ve diğer araçlar aracılığıyla da toplanabilir. Bu veriler, web sitemizin başarılı bir şekilde çalışması için gereklidir ve kullanıcıları bireysel olarak tanımlamak için kullanılmayacaktır.

  Kişisel Verileri Yasal Olarak Nasıl İşliyoruz?

  Kişisel Verileri işlememizi yalnızca hizmetlerimizin yürütülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olanlarla sınırlandırıyoruz. Quantum Pro 360, kullanıcılarımızın haklarını ihlal etmediğimizden emin olmak için Kişisel Verileri toplarken ve işlerken GDPR’ye ve diğer geçerli gizlilik yasalarına uyar.

  Quantum Pro 360, Kişisel Verileri yasal olarak aşağıdaki gerekçelerle toplar ve işler:

 • Yasal Uygunluk: Quantum Pro 360, bir Veri Denetleyicisi olarak site ziyaretçilerinden belirli Kişisel Verileri toplamakla yükümlüdür.
 • Meşru Menfaat: Bu, Quantum Pro 360’ın bunu yapmakta meşru bir menfaati olduğunu kanıtlayabilmemiz ve herhangi bir kullanıcı gizlilik hakkını ihlal etmememiz durumunda verileri toplamasına ve işlemesine izin verilen GDPR yasal bir temeldir.
 • Ek Veri Toplama:Quantum Pro 360, kullanıcının açık rıza göstermesi halinde yukarıda belirtilmeyen nedenlerle başka Kişisel Veriler toplayabilir.
 • Quantum Pro 360 Veri İşleyici değildir ve kullanıcı verileri sunucularında saklanmaz. Bir hesap oluşturduktan sonra, kullanıcıların Kişisel Verileri atandıkları komisyoncuya sağlanır. Bu aracı daha sonra tüm verilerin işlenmesinden sorumludur. Verilerinizin işlenmesi hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen atandığınız aracı ile iletişime geçin.

  Kişisel Veri Kullanımı

  Quantum Pro 360, hizmetleri iyileştirmek ve etkili bir kullanıcı deneyimi sağlamak için veri toplar ve işler. Bu Kişisel Verileri aşağıdaki şekillerde kullanırız:

 • Kullanıcı iletişimi için: E-posta ve iletişim formumuz gibi çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğinizde, sorgunuza yanıt verebilmemiz için belirli verileri sağlamanız gerekir.
 • Tekliflerin bildirilmesi için: Reklamını yaptığımız sınırlı süreli teklifleri kullanıcılara bildirmek isteyebiliriz, bu nedenle bazı Kişisel Verileri işlememiz gerekir.
 • Web sitesi iyileştirmeleri için: Quantum Pro 360’ta sunduğumuz hizmetleri geliştirmekle meşru bir menfaatimiz var. Bu nedenle, web sitemizdeki güncellemeleri planlamamıza ve yürütmemize olanak tanıyan diğer Kişisel Verileri toplayabilir ve işleyebiliriz.
 • Çerez Kullanımı

  Quantum Pro 360, kullanıcılarımızın davranışlarını anlamak, web sitesindeki sorunları gidermek ve hizmetlerimizi daha da iyileştirmek için çerezleri kullanır. Kullanıcılarımızın Quantum Pro 360 sitesinin her bir bölümüyle nasıl etkileşimde bulunduğunu inceleyerek, katılımı artırmak ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlamak için diğer tüm alanları optimize etmeyi öğrenebiliriz. Ayrıca, herhangi bir teknik sorun varsa, çerezler aracılığıyla bunlardan haberdar olabiliriz, bu da hızlı bir şekilde düzeltmeler yapmamıza ve hizmetlerimizin uzun süre kesintiye uğramasını önlememize olanak tanır.

  İşte Quantum Pro 360 kullanırken karşılaşacağınız üç ana çerez çeşidi:

  Temel Çerezler

  Temel çerezler, Quantum Pro 360 web sitesinin ve hizmetlerinin düzgün çalışması için çok önemlidir. Bu çerezler etkinleştirilmeden, kullanıcılar sınırlı bir deneyim yaşayacak ve sağladığımız birçok özellik amaçlandığı gibi çalışmayacaktır.

  Google Analytics Çerezleri

  Google Analytics çerezleri, kullanıcıların Quantum Pro 360 web sitesinde nasıl davrandıklarını ve en çok hangi bölümlerle etkileşime girdiklerini anlamamıza yardımcı olur. Bu verileri kullanarak sitemizi optimize edebilir ve müşteriler ve ziyaretçiler için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayabiliriz.

  Üçüncü Taraf Çerezleri

  Üçüncü taraf çerezleri, ortak olduğumuz brokerlar gibi bağlantı kurabileceğimiz üçüncü taraf web siteleri tarafından dağıtılır.

  Toplanan Verileri Nasıl Saklıyoruz

  Quantum Pro 360, toplanan hiçbir Kişisel Veriyi sunucularımızda saklamaz ve kullanıcı verilerini toplamamızı yalnızca hizmetlerimizi yerine getirmek için gerekli olanlarla sınırlandırırız.

  Quantum Pro 360’ta bir hesap oluşturduktan sonra, kullanıcılar ortak bir üçüncü taraf komisyoncuya yönlendirilecektir. Kullanıcıların rızasıyla, tüm Kişisel Verileri atandıkları komisyoncuya göndereceğiz. Aracı daha sonra Kişisel Verilerin depolanmasından, işlenmesinden, korunmasından ve silinmesinden sorumludur.

  Quantum Pro 360, GDPR ve diğer geçerli gizlilik yasalarına uyan aracılarla ortaklık kurmayı garanti eder. Bununla birlikte, Kişisel Verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini ve saklandığını anlamak için atandıkları komisyoncunun Gizlilik Politikasına aşina olmak kullanıcıların sorumluluğundadır.

  Kişisel Veriler Nasıl Korunur?

  Quantum Pro 360, ziyaretçilerden topladığı Kişisel Verileri korumak için büyük özen gösterir. Verilerinizi yalnızca yasal olarak gerekli olması durumunda yetkisiz taraflarla paylaşacağız. Bu durumlarda, sizi önceden bilgilendireceğiz ve bilgilendirilmiş onayınızı talep edeceğiz.

  Tüm Quantum Pro 360 personeli katı gizlilik kuralları altındadır ve tüm Kişisel Verileri gizli tutmakla yükümlüdür. Verilerinize yalnızca gerekli minimum personel üyelerinin erişebilmesini sağlıyoruz.

  Nadiren, bir devlet kurumundan gelen talep gibi yasal yükümlülüklere uymak için Kişisel Verileri ifşa etmemiz gerekebilir. Bu, bir kullanıcının cezai bir soruşturmaya dahil olması ve yetkililerin web sitemizdeki eylemleriyle ilgili bilgilere erişim talep etmesi gibi belirli durumlarda mümkündür.

  Üçüncü bir taraf da bizimle iletişime geçebilir ve belirli bilgileri sağlamamızı talep edebilir. Üçüncü tarafın talep ettiği veriler üzerinde yasal hakka sahip olup olmadığını belirlemek için tüm talepleri kapsamlı bir şekilde araştıracağız. Bazı durumlarda, göndericinin talebi kullanıcının gizlilik hakkından daha ağır basabilir.

  Kişisel Verilerinizin İfşası

  Quantum Pro 360, kullanıcının izni olmadan herhangi bir kullanıcı verisini üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir. Ancak kullanıcılar, Kişisel Verilerinin Veri İşleyen tarafından işleneceğinin farkında olmalı ve Veri İşleyenin platformunda bulunan ilgili Gizlilik Politikasına aşina olmalıdır. Veri Denetleyicisi olan Quantum Pro 360, birden fazla Veri İşleyicisi ile çalışabilir. Quantum Pro 360’ın ifşa ettiği tüm veriler, yürürlükteki tüm gizlilik yasalarına uygun olarak yapılır.

  Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

  GDPR ve gizlilikle ilgili diğer geçerli yasalar uyarınca, kullanıcı olarak şu haklara sahipsiniz:

 • Erişim: Kullanıcılar, Veri Kontrolörünün kendileri hakkında topladığı tüm bilgilere erişme hakkına sahiptir.
 • Düzeltme: Kullanıcılar, yanlış kaydedildiğini düşündükleri Kişisel Verileri düzeltme veya değiştirme hakkına sahiptir.
 • Kısıtlama: Kullanıcılar, GDPR’de belirtildiği gibi, belirli durumlarda Kişisel Verilerine erişimi sınırlama hakkına sahiptir.
 • Aktarım: Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin bir kısmının veya tamamının üçüncü bir tarafa aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Silme: Kullanıcılar, Veri Sorumlusunun Kişisel Verilerinin bir kısmını veya tamamını silmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu talebi Veri İşleyenlere bildirmek Veri Sorumlusunun sorumluluğundadır.
 • Anlaşmazlık: Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin toplanması, işlenmesi, saklanması veya korunması ile ilgili olarak haklarının ihlal edildiğine inanmaları halinde yetkili makamlara şikayette bulunma hakkına sahiptir.
 • Ek olarak, şunları seçebilirsiniz:

 • Quantum Pro 360’ın Kişisel Verilerinizi toplamasına ve işlemesine verdiğiniz izni geri çekin;
 • Gizlilik hakkınızın Veri Sorumlusu olarak bizim öne sürdüğümüz gerekçelerden daha ağır bastığını kanıtlayabilirseniz, Kişisel Verilerinizi meşru menfaat temelinde toplamamıza itiraz edebilirsiniz.
 • İkamet ettiğiniz ülkeye göre gizlilikle ilgili diğer yasa ve yönetmelikler geçerli olabilir.

  Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

  Bu Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere Quantum Pro 360 içeriğinde herhangi bir noktada değişiklik yapılabilir. Herhangi bir değişiklik, kullanıcıya önceden haber verilmeksizin yapılabilir ve Quantum Pro 360’ın tüm sözleşmelerinin en son sürümüne aşina olmak onların sorumluluğundadır. Tüm değişiklikler, bu web sitesinde yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. Quantum Pro 360’ı kullanmaya devam etmeniz, bu Gizlilik Politikasına ve diğer tüm anlaşmalara onay verdiğiniz anlamına gelir.

  Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımız ve işlediğimizle ilgili herhangi bir geri bildiriminiz veya sorunuz varsa, bizimle nasıl iletişime geçebileceğinizi öğrenmek için lütfen Bize Ulaşın sayfasını kullanın.