Tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojakäytännössä selitetään Quantum Pro 360:n menetelmät ja toimet, jotka liittyvät sen kävijöiden henkilötietoihin.

Tietoja

Tässä tietosuojakäytännössä selitetään Quantum Pro 360:n menetelmät ja toimet, jotka liittyvät sen kävijöiden henkilötietoihin. Tähän sisältyy tarkempi kuvaus siitä, miten keräämme, käsittelemme, säilytämme, suojaamme ja jaamme käyttäjätietoja. Lisäksi selitämme tässä asiakirjassa käyttäjiemme oikeuksia heidän henkilötietojensa keräämisen ja käytön osalta.

Ennen kuin luet tätä tietosuojakäytäntöä tarkemmin, tutustu alla oleviin termeihin ja määritelmiin.

Määritelmät

 • Henkilötiedot: tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan fyysiseen henkilöön liittyvät tiedot. Jos henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa tietojen avulla, niitä pidetään henkilötietoina. Tähän kuuluvat tunnistetiedot, kuten nimet, tunnistenumerot, sijaintitiedot ja muut ominaisuudet, jotka ilmentävät henkilön fyysistä, fysiologista, henkistä, kulttuurista, kaupallista, sosiaalista tai geneettistä identiteettiä. Katso lisätietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohdasta.
 • Rekisterinpitäjä: Oikeushenkilö, joka määrittelee, mitä tietoja käyttäjiltä kerätään, miten niitä kerätään ja miten niitä käytetään. Tässä tapauksessa Quantum Pro 360 on rekisterinpitäjä.
 • Henkilötietojen käsittelijä: Oikeushenkilö, joka vastaa rekisterinpitäjän keräämien henkilötietojen käsittelystä.
 • Henkilötietojen käsittely: Kaikki käyttäjien henkilötietoihin liittyvät toimet, mukaan lukien niiden kerääminen, tallentaminen, poistaminen, muuttaminen ja siirtäminen.
 • GDPR: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta.
 • Miten keräämme henkilötietoja

  Jotta Quantum Pro 360 voi tarjota käyttäjille optimoidun käyttökokemuksen ja korkeatasoisia palveluja, sen on kerättävä henkilötietoja verkkosivuston kävijöiltä. Alla on lueteltu kolme ensisijaista tapaa, joilla keräämme näitä tietoja:

  Käyttäjät voivat antaa suostumuksellisesti joitakin henkilötietoja käyttäessään Quantum Pro 360 -verkkosivuston palveluja ja ominaisuuksia. Esimerkiksi tiliä luodessaan käyttäjät antavat tietoja, kuten nimensä ja yhteystietonsa, jotta voimme onnistuneesti aktivoida tilin heille. Antamalla tietosi rekisteröintilomakkeella ja muissa palveluissa annat laillisen suostumuksesi siihen, että keräämme ja käsittelemme näitä tietoja.

  Kun käyttäjät ottavat meihin yhteyttä, he antavat yhteystietonsa, kuten puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Nämä henkilötiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme vastata kyselyihin ja ratkaista käyttäjien ongelmia. Quantum Pro 360 ei käsittele mitään henkilötietoja, jotka eivät ole olennaisia tai välttämättömiä sen palvelujen toiminnan kannalta.

  Quantum Pro 360 voi myös kerätä muita henkilötietoja, mukaan lukien mutta ei ainoastaan käyttäjien käyttäytymiseen ja ominaisuuksiin liittyvät tiedot, evästeiden ja muiden verkkosivustomme työkalujen avulla. Nämä tiedot ovat välttämättömiä verkkosivustomme onnistuneen toiminnan kannalta, eikä niitä käytetä käyttäjien yksilölliseen tunnistamiseen.

  Miten käsittelemme henkilötietoja laillisesti

  Rajoitamme henkilötietojen käsittelyn vain siihen, mikä on tarpeen palveluidemme toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Quantum Pro 360 noudattaa GDPR:ää ja muita sovellettavia tietosuojalakeja kerätessään ja käsitellessään henkilötietoja varmistaakseen, ettemme loukkaa käyttäjiemme oikeuksia.

  Quantum Pro 360 kerää ja käsittelee henkilötietoja laillisesti seuraavin perustein:

 • Lainsäädännön noudattaminen: Quantum Pro 360 on rekisterinpitäjänä velvollinen keräämään tiettyjä henkilötietoja sivuston kävijöiltä.
 • Oikeutettu etu: Tämä on GDPR:n mukainen laillinen perusta, jonka perusteella Quantum Pro 360 saa kerätä ja käsitellä tietoja, jos voimme todistaa oikeutetun etumme, emmekä loukkaa käyttäjän yksityisyydensuojaa.
 • Lisätietojen kerääminen: Quantum Pro 360 voi kerätä muita henkilötietoja muista kuin edellä mainituista syistä, jos käyttäjä antaa siihen nimenomaisen suostumuksensa.
 • Quantum Pro 360 ei ole tietojen käsittelijä, eikä käyttäjätietoja tallenneta sen palvelimille. Tilin luomisen jälkeen käyttäjien henkilötiedot toimitetaan heille osoitetulle välittäjälle. Tämä välittäjä on sitten vastuussa kaikkien tietojen käsittelystä. Jos sinulla on kysyttävää tietojesi käsittelystä, ota yhteyttä sinulle osoitettuun välittäjään.

  Henkilötietojen käyttö

  Quantum Pro 360 kerää ja käsittelee tietoja parantaakseen palveluja ja tarjotakseen tehokkaan käyttäjäkokemuksen. Käytämme näitä henkilötietoja seuraavilla tavoilla:

 • Käyttäjäviestintä: Kun otat meihin yhteyttä eri viestintäkanavien, kuten sähköpostin ja yhteydenottolomakkeen, kautta, sinun on annettava tiettyjä tietoja, jotta voimme vastata kyselyysi.
 • Tarjouksista ilmoittaminen: Saatamme haluta ilmoittaa käyttäjille mainostamistamme määräaikaisista tarjouksista, minkä vuoksi meidän on käsiteltävä joitakin henkilötietoja.
 • Verkkosivuston parantaminen: Meillä on oikeutettu etu parantaa Quantum Pro 360:n tarjoamia palveluita. Siksi voimme kerätä ja käsitellä muita henkilötietoja, joiden avulla voimme suunnitella ja toteuttaa verkkosivustomme päivityksiä.
 • Evästeiden käyttö

  Quantum Pro 360 käyttää evästeitä ymmärtääkseen käyttäjien käyttäytymistä, korjatakseen ongelmia koko verkkosivustolla ja parantaakseen palveluitamme edelleen. Kun tutkimme, miten käyttäjät toimivat Quantum Pro 360 -sivuston kunkin osan kanssa, voimme oppia optimoimaan kaikki muut osa-alueet sitoutumisen lisäämiseksi ja paremman käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Lisäksi evästeiden avulla saamme tietää teknisistä ongelmista, jos niitä ilmenee, jolloin voimme tehdä korjauksia nopeasti ja estää palveluidemme pitkäaikaisen keskeytymisen.

  Seuraavassa on kolme tärkeintä evästeiden muunnelmaa, joita tulet kohtaamaan Quantum Pro 360:n käytön aikana:

  Välttämättömät evästeet

  Välttämättömät evästeet ovat olennaisen tärkeitä Quantum Pro 360 -verkkosivuston ja sen palveluiden moitteettoman toiminnan kannalta. Ilman näitä evästeitä käyttäjät saavat rajoitetun kokemuksen, ja monet tarjoamamme ominaisuudet eivät toimi tarkoitetulla tavalla.

  Google Analytics -evästeet

  Google Analyticsin evästeet auttavat meitä ymmärtämään, miten käyttäjät käyttäytyvät Quantum Pro 360 -sivustolla ja mitä osioita käytetään eniten. Näiden tietojen avulla voimme optimoida sivustoamme ja tarjota asiakkaille ja vierailijoille paremman käyttökokemuksen.

  Kolmannen osapuolen evästeet

  Kolmannen osapuolen evästeitä jakavat kolmansien osapuolten verkkosivustot, joihin saatamme linkittää, kuten välittäjät, joiden kanssa olemme yhteistyössä.

  Miten säilytämme kerättyjä tietoja

  Quantum Pro 360 ei tallenna kerättyjä henkilötietoja palvelimillemme, ja rajoitamme käyttäjätietojen keräämisen vain siihen, mikä on tarpeen palveluidemme toteuttamiseksi.

  Kun käyttäjät ovat luoneet tilin Quantum Pro 360 -palveluun, heidät ohjataan yhteistyökumppanina toimivalle kolmannen osapuolen välittäjälle. Käyttäjien suostumuksella lähetämme kaikki henkilötiedot välittäjälle, jolle heidät on osoitettu. Välittäjä on tämän jälkeen vastuussa henkilötietojen säilyttämisestä, käsittelystä, suojaamisesta ja poistamisesta.

  Quantum Pro 360 varmistaa, että se toimii yhteistyössä GDPR:ää ja muita sovellettavia tietosuojalakeja noudattavien välittäjien kanssa. Käyttäjien vastuulla on kuitenkin tutustua heille osoitetun välittäjän tietosuojakäytäntöön ymmärtääkseen, miten heidän henkilötietojaan kerätään, käsitellään ja säilytetään.

  Miten henkilötietoja suojataan

  Quantum Pro 360 huolehtii erittäin huolellisesti kävijöiltä keräämiensä henkilötietojen suojaamisesta. Jaamme tietojasi luvattomille osapuolille vain, jos laki niin vaatii. Näissä tilanteissa ilmoitamme siitä etukäteen ja pyydämme tietoon perustuvaa suostumustasi.

  Kaikki Quantum Pro 360:n työntekijät noudattavat tiukkoja luottamuksellisuussääntöjä ja ovat velvollisia pitämään kaikki henkilötiedot salassa. Varmistamme, että vain vähimmäismäärä henkilökuntaa pääsee käyttämään tietojasi.

  Saatamme harvoin joutua luovuttamaan henkilötietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteita, kuten esimerkiksi valtion viranomaisen pyynnöstä. Tämä on mahdollista tietyissä olosuhteissa, kuten jos käyttäjä on mukana rikostutkinnassa ja viranomaiset vaativat pääsyä tietoihin, jotka koskevat hänen toimiaan verkkosivustollamme.

  Kolmas osapuoli voi myös ottaa meihin yhteyttä ja pyytää meitä antamaan tiettyjä tietoja. Tutkimme perusteellisesti kaikki pyynnöt selvittääksemme, onko kolmannella osapuolella laillinen oikeus pyytämiinsä tietoihin. Joissakin tapauksissa lähettäjän pyyntö voi olla tärkeämpi kuin käyttäjän oikeus yksityisyyteen.

  Henkilötietojesi luovuttaminen

  Quantum Pro 360 ei luovuta käyttäjätietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjien on kuitenkin oltava tietoisia siitä, että tietojen käsittelijä käsittelee heidän henkilötietojaan, ja heidän on tutustuttava tietojen käsittelijän alustalta löytyvään tietosuojaselosteeseen. Rekisterinpitäjä Quantum Pro 360 voi tehdä yhteistyötä useiden tietojenkäsittelijöiden kanssa. Kaikki Quantum Pro 360:n luovuttamat tiedot tehdään kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

  Henkilötietojasi koskevat oikeutesi

  Yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden sovellettavien yksityisyyteen liittyvien lakien mukaisesti sinulla, käyttäjällä, on oikeus:

 • Pääsy: Käyttäjillä on oikeus saada pääsy kaikkiin tietoihin, joita rekisterinpitäjä on kerännyt heistä.
 • Oikaisu: Käyttäjillä on oikeus oikaista tai muuttaa henkilötietoja, jotka on heidän mielestään tallennettu virheellisesti.
 • Rajoittaminen: Käyttäjillä on oikeus rajoittaa pääsyä henkilötietoihinsa tietyissä olosuhteissa, kuten GDPR:ssä on esitetty.
 • Siirto: Käyttäjillä on oikeus pyytää henkilötietojensa tai joidenkin tai kaikkien henkilötietojensa siirtoa kolmannelle osapuolelle.
 • Poistaminen: Käyttäjillä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan kaikki tai osa heidän henkilötiedoistaan. Rekisterinpitäjän vastuulla on ilmoittaa tästä pyynnöstä henkilötietojen käsittelijöille.
 • Riita: Käyttäjillä on oikeus tehdä valitus viranomaisille, jos he katsovat, että heidän oikeuksiaan on loukattu heidän henkilötietojensa keräämisen, käsittelyn, tallentamisen tai suojaamisen yhteydessä.
 • Lisäksi voit valita:

 • peruuttaa suostumuksesi siihen, että Quantum Pro 360 kerää ja käsittelee henkilötietojasi;
 • kiistää henkilötietojesi keräämisen oikeutetun edun perusteella, jos voit todistaa, että oikeutesi yksityisyyteen on tärkeämpi kuin meidän rekisterinpitäjänä ehdottamamme perusteet.
 • Muita yksityisyyteen liittyviä lakeja ja määräyksiä voidaan soveltaa asuinmaasi mukaan.

  Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

  Quantum Pro 360:n sisältöön, mukaan lukien tähän tietosuojakäytäntöön, voidaan tehdä muutoksia milloin tahansa. Kaikki muutokset voidaan tehdä ilman ennakkoilmoitusta käyttäjälle, ja käyttäjän vastuulla on tutustua kaikkien Quantum Pro 360:n sopimusten uusimpaan versioon. Kaikki muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu tällä verkkosivustolla. Quantum Pro 360:n käytön jatkaminen merkitsee suostumustasi tähän tietosuojakäytäntöön ja kaikkiin muihin sopimuksiin.

  Jos sinulla on palautetta tai kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä ja siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, käytä Ota yhteyttä -sivua selvittääksesi, miten voit ottaa meihin yhteyttä.