Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne fortrolighedspolitik giver en forklaring på Quantum Pro 360’s metoder og handlinger i forbindelse med de personlige oplysninger om besøgende på Quantum Pro 360.

Om

Denne fortrolighedspolitik giver en forklaring på Quantum Pro 360’s metoder og handlinger i forhold til de besøgendes personoplysninger. Dette omfatter en uddybning af, hvordan vi indsamler, behandler, opbevarer, beskytter og deler brugerdata. Desuden forklarer vi i hele dette dokument vores brugeres rettigheder i forbindelse med indsamling og brug af deres Personlige data.

Før du læser denne privatlivspolitik yderligere, bedes du gøre dig bekendt med de relevante udtryk og definitioner nedenfor.

Definitioner

 • Personoplysninger: Oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Hvis den enkelte person kan identificeres direkte eller indirekte ved hjælp af oplysningerne, betragtes de som personoplysninger. Dette omfatter identifikatorer såsom navne, identifikationsnumre, lokaliseringsdata og andre karakteristika, der udtrykker en persons fysiske, fysiologiske, mentale, kulturelle, kommercielle, sociale eller genetiske identitet. Se artikel 4, stk. 1, i GDPR for yderligere oplysninger.
 • Dataansvarlig: Den juridiske enhed, der bestemmer, hvilke data der indsamles fra brugere, hvordan de indsamles, og hvordan de bruges. I dette tilfælde er Quantum Pro 360 den dataansvarlige.
 • Databehandler: Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som er indsamlet af den dataansvarlige.
 • Behandling af personoplysninger: Enhver handling i forbindelse med brugernes personoplysninger, herunder indsamling, opbevaring, sletning, ændring og overførsel.
 • GDPR: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
 • Hvordan vi indsamler personlige oplysninger

  For at præsentere en optimeret brugeroplevelse og levere tjenester af høj standard til brugerne skal Quantum Pro 360 indsamle personoplysninger fra besøgende på webstedet. Nedenfor har vi listet de tre primære måder, hvorpå vi indsamler disse data:

  Brugere kan med samtykke give visse personoplysninger, når de bruger tjenester og funktioner på Quantum Pro 360-webstedet. Når brugerne f.eks. opretter en konto, skal de give oplysninger som deres navn og kontaktoplysninger, så vi kan aktivere en konto for dem. Ved at give dine data via vores registreringsformular og andre tjenester giver du dit juridiske samtykke til, at vi indsamler og behandler disse data.

  Når brugerne kontakter os, oplyser de deres kontaktoplysninger, f.eks. deres telefonnummer og e-mailadresse. Disse personlige oplysninger er nødvendige for, at vi kan besvare forespørgsler og løse problemer for brugerne. Quantum Pro 360 behandler ingen Personoplysninger, som ikke er relevante eller nødvendige for driften af dets tjenester.

  Quantum Pro 360 kan også indsamle andre personlige data, herunder, men ikke begrænset til, data vedrørende brugernes adfærd og karakteristika, via cookies og andre værktøjer på vores websted. Disse data er nødvendige for, at vores websted kan fungere korrekt, og de vil ikke blive brugt til at identificere brugere individuelt.

  Hvordan vi lovligt behandler personlige oplysninger

  Vi begrænser vores behandling af personoplysninger til det, der er nødvendigt for at kunne udføre og forbedre vores tjenester. Quantum Pro 360 overholder GDPR og andre gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger for at sikre, at vi ikke krænker vores brugeres rettigheder.

  Quantum Pro 360 indsamler og behandler lovligt personoplysninger af følgende årsager:

 • Overholdelse af lovgivningen:Quantum Pro 360 er som dataansvarlig forpligtet til at indsamle visse personoplysninger fra besøgende på webstedet.
 • Legitim interesse: Dette er et lovligt grundlag i GDPR, hvor Quantum Pro 360 har lov til at indsamle og behandle data, hvis vi kan bevise en legitim interesse i at gøre det og ikke krænker brugernes ret til privatlivets fred.
 • Yderligere dataindsamling: Quantum Pro 360 kan indsamle andre personoplysninger af årsager, der ikke er beskrevet ovenfor, hvis brugeren giver sit udtrykkelige samtykke.
 • Quantum Pro 360 er ikke databehandler, og brugerdata gemmes ikke på dets servere. Efter oprettelse af en konto gives brugernes personoplysninger til den mægler, som de er blevet tildelt. Denne mægler er derefter ansvarlig for behandlingen af alle data. Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine data, bedes du kontakte den mægler, du er blevet tildelt.

  Anvendelse af personlige data

  Quantum Pro 360 indsamler og behandler data for at forbedre tjenesterne og give en effektiv brugeroplevelse. Vi bruger disse personlige data på følgende måder:

 • Til brugerkommunikation: Når du kontakter os via forskellige kommunikationskanaler som f.eks. e-mail og vores kontaktformular, skal du angive specifikke data, så vi kan besvare din forespørgsel.
 • Til meddelelse om tilbud: Vi kan ønske at underrette brugere om tidsbegrænsede tilbud, som vi annoncerer, og derfor er vi nødt til at behandle visse personoplysninger.
 • Til forbedringer af webstedet: Vi har en legitim interesse i at forbedre de tjenester, vi tilbyder på Quantum Pro 360. Derfor kan vi indsamle og behandle andre personoplysninger, som gør det muligt for os at planlægge og udføre opdateringer af vores websted.
 • Brug af cookies

  Quantum Pro 360 bruger cookies til at forstå vores brugeres adfærd, løse problemer på hele webstedet og forbedre vores tjenester yderligere. Ved at undersøge, hvordan vores brugere interagerer med hver enkelt sektion af Quantum Pro 360-webstedet, kan vi lære at optimere alle andre områder for at øge engagementet og give en forbedret brugeroplevelse. Hvis der opstår tekniske problemer, kan vi desuden blive gjort opmærksom på dem via cookies, så vi hurtigt kan foretage rettelser og undgå længerevarende afbrydelser af vores tjenester.

  Her er de tre vigtigste variationer af cookies, som du vil støde på, når du bruger Quantum Pro 360:

  Vigtige cookies

  Vigtige cookies er afgørende for, at Quantum Pro 360-webstedet og dets tjenester kan fungere korrekt. Hvis disse cookies ikke er aktiveret, vil brugerne få en begrænset oplevelse, og mange af de funktioner, vi tilbyder, vil ikke fungere efter hensigten.

  Google Analytics-cookies

  Google Analytics-cookies hjælper os med at forstå, hvordan brugerne opfører sig på Quantum Pro 360-webstedet, og hvilke sektioner der interageres mest med. Ved hjælp af disse data kan vi optimere vores websted og give kunder og besøgende en bedre brugeroplevelse.

  Cookies fra tredjeparter

  Tredjepartscookies distribueres af tredjepartswebsteder, som vi kan linke til, f.eks. mæglere, som vi er partnere med.

  Hvordan vi gemmer indsamlede data

  Quantum Pro 360 gemmer ikke nogen indsamlede personoplysninger på vores servere, og vi begrænser vores indsamling af brugerdata til kun at omfatte det, der er nødvendigt for at opfylde vores tjenester.

  Når brugerne har oprettet en konto på Quantum Pro 360, vil de blive henvist til en tredjepartsmægler, der er partner af Quantum Pro 360. Med brugernes samtykke sender vi alle personoplysninger til den mægler, som de er blevet tildelt. Mægleren er derefter ansvarlig for opbevaring, behandling, beskyttelse og sletning af Personlige data.

  Quantum Pro 360 sikrer, at vi samarbejder med mæglere, der overholder GDPR og andre gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger. Det er dog brugernes ansvar at gøre sig bekendt med privatlivspolitikken for den mægler, de er blevet tildelt, for at forstå, hvordan deres personoplysninger indsamles, behandles og opbevares.

  Hvordan personlige oplysninger beskyttes

  Quantum Pro 360 er meget omhyggelig med at beskytte de personlige data, som den indsamler fra besøgende. Vi vil kun dele dine data med uautoriserede parter, hvis det er lovpligtigt. Under disse omstændigheder vil vi underrette dig på forhånd og anmode om dit informerede samtykke.

  Alle Quantum Pro 360-medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedsregler og er forpligtet til at holde alle personlige oplysninger fortrolige. Vi sikrer, at kun de mindst nødvendige medarbejdere har adgang til dine data.

  Vi kan i sjældne tilfælde være forpligtet til at videregive personlige oplysninger for at overholde juridiske forpligtelser, f.eks. på grund af en anmodning fra en offentlig myndighed. Dette er muligt under visse omstændigheder, f.eks. hvis en bruger er involveret i en strafferetlig efterforskning, og myndighederne kræver adgang til oplysninger om deres handlinger på vores websted.

  Vi kan også blive kontaktet af en tredjepart og blive bedt om at give visse oplysninger. Vi undersøger grundigt alle anmodninger for at fastslå, om tredjeparten har ret til de ønskede oplysninger. I nogle tilfælde kan afsenderens anmodning veje tungere end brugerens ret til privatlivets fred.

  Videregivelse af dine personlige oplysninger

  Quantum Pro 360 videregiver ikke brugerdata til tredjeparter uden brugerens samtykke. Brugerne skal dog være opmærksomme på, at deres personoplysninger vil blive behandlet af databehandleren og bør gøre sig bekendt med den relevante privatlivspolitik, der findes på databehandlerens platform. Quantum Pro 360, den dataansvarlige, kan arbejde sammen med flere databehandlere. Alle data, som Quantum Pro 360 videregiver, sker i overensstemmelse med alle gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger.

  Dine rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger

  I henhold til GDPR og andre gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger har du som bruger ret til at:

 • Adgang: Brugere har ret til at få adgang til alle de oplysninger, som den dataansvarlige har indsamlet om dem.
 • Berigtigelse: Brugere har ret til at berigtige eller ændre personoplysninger, som de mener er blevet registreret forkert.
 • Begrænsning: Brugere har ret til at begrænse adgangen til deres personlige oplysninger under visse omstændigheder, som beskrevet i GDPR.
 • Overførsel: Brugere har ret til at anmode om overførsel af nogle eller alle deres personoplysninger til en tredjepart.
 • Sletning: Brugere har ret til at anmode om, at den dataansvarlige sletter nogle eller alle deres personlige oplysninger. Det er den dataansvarliges ansvar at underrette databehandlerne om denne anmodning.
 • Tvist: Brugere har ret til at indgive en klage til myndighederne, hvis de mener, at deres rettigheder er blevet krænket i forbindelse med indsamling, behandling, opbevaring eller beskyttelse af deres personoplysninger.
 • Derudover kan du vælge at:

 • Tilbagekalde dit samtykke til, at Quantum Pro 360 indsamler og behandler dine personoplysninger;
 • Bestride vores indsamling af dine personoplysninger på grundlag af legitim interesse, hvis du kan bevise, at din ret til privatlivets fred vejer tungere end de grunde, som vi som dataansvarlig har foreslået.
 • Der kan gælde andre love og bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger i det land, hvor du bor, afhængigt af dit bopælsland.

  Ændringer af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger

  Der kan til enhver tid foretages ændringer i indholdet på Quantum Pro 360, herunder denne fortrolighedspolitik. Eventuelle ændringer kan foretages uden forudgående meddelelse til brugeren, og det er dennes ansvar at gøre sig bekendt med den seneste version af alle Quantum Pro 360’s aftaler. Alle ændringer træder i kraft umiddelbart efter at være blevet offentliggjort på dette websted. Din fortsatte brug af Quantum Pro 360 repræsenterer dit samtykke til denne privatlivspolitik og alle andre aftaler.

  Hvis du har feedback eller forespørgsler vedrørende denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og om, hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger, bedes du bruge siden Kontakt os for at finde ud af, hvordan du kan komme i kontakt med os.