Adatvédelmi irányelvek

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Quantum Pro 360 által a látogatók személyes adataival kapcsolatban alkalmazott módszerek és intézkedések magyarázatát tartalmazza.

A oldalról

Ez az Adatvédelmi szabályzat a Quantum Pro 360 által a látogatók személyes adataival kapcsolatban alkalmazott módszerek és intézkedések magyarázatát tartalmazza. Ez magában foglalja a felhasználói adatok gyűjtésének, feldolgozásának, tárolásának, védelmének és megosztásának módját. Ezen túlmenően, a dokumentum egészében ismertetjük felhasználóink jogait személyes adataik gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban.

Mielőtt tovább olvasná ezt az Adatvédelmi szabályzatot, kérjük, ismerkedjen meg az alábbiakban megadott vonatkozó kifejezésekkel és fogalommeghatározásokkal.

Fogalommeghatározások

 • Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ. Ha az egyén közvetlenül vagy közvetve azonosítható az információ segítségével, akkor az személyes adatnak minősül. Ide tartoznak az olyan azonosítók, mint a név, az azonosító számok, a helymeghatározási adatok és egyéb jellemzők, amelyek kifejezik az adott személy fizikai, fiziológiai, mentális, kulturális, kereskedelmi, társadalmi vagy genetikai identitását. További információkért lásd a GDPR 4. cikkének (1) bekezdését.
 • Adatkezelő: Az a jogi személy, amely meghatározza, hogy milyen adatokat gyűjtenek a felhasználóktól, hogyan gyűjtik és hogyan használják fel azokat. Ebben az esetben a Quantum Pro 360 az Adatkezelő.
 • Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő által gyűjtött Személyes adatok feldolgozásáért felelős jogi személy.
 • Személyes adatok feldolgozása: A felhasználók személyes adataival kapcsolatos bármely művelet, beleértve azok gyűjtését, tárolását, törlését, módosítását és továbbítását.
 • GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 • Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat

  Az optimalizált felhasználói élmény bemutatása és a felhasználók számára nyújtott magas színvonalú szolgáltatások biztosítása érdekében a Quantum Pro 360-nak személyes adatokat kell gyűjtenie a weboldal látogatóitól. Az alábbiakban felsoroljuk azt a három fő módot, ahogyan ezeket az adatokat gyűjtjük:

  A felhasználók a Quantum Pro 360 weboldal szolgáltatásainak és funkcióinak használata során beleegyezésükkel megadhatnak bizonyos személyes adatokat. Például egy fiók létrehozásakor a felhasználók olyan információkat adnak meg, mint a nevük és elérhetőségeik, hogy sikeresen aktiválhassuk számukra a fiókot. Azzal, hogy a regisztrációs űrlapunkon és egyéb szolgáltatásainkon keresztül megadja adatait, jogi hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezeket az adatokat összegyűjtsük és feldolgozzuk.

  Amikor kapcsolatba lépnek velünk, a felhasználók megadják elérhetőségeiket, például telefonszámukat és e-mail címüket. Ezek a személyes adatok szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók kérdéseire válaszolhassunk és problémáikat megoldhassuk. A Quantum Pro 360 nem kezel olyan személyes adatokat, amelyek nem relevánsak vagy nem szükségesek a szolgáltatásai működéséhez.

  A Quantum Pro 360 egyéb személyes adatokat, többek között a felhasználók viselkedésével és jellemzőivel kapcsolatos adatokat is gyűjthet a weboldalunkon található cookie-k és egyéb eszközök segítségével. Ezek az adatok a weboldalunk sikeres működéséhez szükségesek, és nem használhatók fel a felhasználók egyedi azonosítására.

  Hogyan kezeljük jogszerűen a személyes adatokat

  A személyes adatok feldolgozását csak arra korlátozzuk, ami szolgáltatásaink végrehajtásához és tökéletesítéséhez szükséges. A Quantum Pro 360 a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása során betartja a GDPR-t és más vonatkozó adatvédelmi törvényeket, hogy biztosítsa, hogy nem sértjük meg felhasználóink jogait.

  A Quantum Pro 360 jogszerűen gyűjti és kezeli a személyes adatokat a következő indokok alapján:

 • Jogi megfelelés: A Quantum Pro 360, mint Adatkezelő, köteles bizonyos személyes adatokat gyűjteni a weboldal látogatóitól.
 • Jogos érdek: Ez a GDPR egyik jogalapja, amely alapján a Quantum Pro 360 jogosult adatokat gyűjteni és feldolgozni, ha bizonyítani tudjuk, hogy ehhez jogos érdekünk fűződik, és nem sérti a felhasználó személyiségi jogait.
 • További adatgyűjtés: A Quantum Pro 360 a fentiekben nem említett okokból egyéb személyes adatokat is gyűjthet, amennyiben a felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.
 • A Quantum Pro 360 nem adatfeldolgozó, és a felhasználói adatokat nem tárolja a szerverein. A fiók létrehozását követően a felhasználók személyes adatait a számukra kijelölt bróker kapja meg. Ez a bróker ezután felelős az összes adat feldolgozásáért. Ha bármilyen kérdése van az adatai feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon a kijelölt brókerhez.

  Személyes adatok felhasználása

  A Quantum Pro 360 adatokat gyűjt és dolgoz fel a szolgáltatások javítása és a hatékony felhasználói élmény biztosítása érdekében. Ezeket a személyes adatokat a következő módokon használjuk fel:

 • A felhasználói kommunikációhoz: Amikor különböző kommunikációs csatornákon, például e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül kapcsolatba lép velünk, meg kell adnia bizonyos adatokat, hogy válaszolhassunk a kérdésére.
 • Ajánlatokról való értesítéshez: Előfordulhat, hogy a felhasználókat értesíteni kívánjuk az általunk hirdetett, korlátozott időtartamú ajánlatokról, ezért van szükségünk bizonyos személyes adatok feldolgozására.
 • A weboldal fejlesztéséhez: Jogos érdekünk fűződik a Quantum Pro 360-on nyújtott szolgáltatásaink fejlesztéséhez. Ezért gyűjthetünk és feldolgozhatunk egyéb személyes adatokat, amelyek lehetővé teszik számunkra a weboldalunk frissítéseinek megtervezését és végrehajtását.
 • Cookie használat

  A Quantum Pro 360 cookie-kat használ, hogy megértsük felhasználóink viselkedését, javítsuk a weboldalon felmerülő problémákat, és tovább javítsuk szolgáltatásainkat. Azzal, hogy megvizsgáljuk, hogyan lépnek kapcsolatba felhasználóink a Quantum Pro 360 weboldal egyes részeivel, megtanulhatjuk optimalizálni az összes többi területet, hogy növeljük az elkötelezettséget és javítsuk a felhasználói élményt. Továbbá, ha bármilyen technikai probléma merül fel, a sütik segítségével értesülhetünk róla, ami lehetővé teszi számunkra a gyors javítást és a szolgáltatásaink hosszan tartó megszakításának megelőzését.

  Az alábbiakban a sütik három fő változata következik, amelyekkel a Quantum Pro 360 használata során találkozhat:

  Alapvető sütik

  Az alapvető sütik elengedhetetlenek a Quantum Pro 360 weboldal és szolgáltatásainak megfelelő működéséhez. Ezen sütik engedélyezése nélkül a felhasználóknak korlátozott élményben lesz részük, és számos általunk biztosított funkció nem fog rendeltetésszerűen működni.

  Google Analytics sütik

  A Google Analytics sütik segítenek megérteni, hogyan viselkednek a felhasználók a Quantum Pro 360 weboldalon, és mely részekkel interakcióznak a legtöbbet. Ezen adatok felhasználásával optimalizálni tudjuk weboldalunkat, és jobb felhasználói élményt tudunk nyújtani az ügyfelek és látogatók számára.

  Harmadik féltől származó sütik

  A harmadik féltől származó cookie-kat olyan harmadik fél webhelyei terjesztik, amelyekre hivatkozhatunk, például olyan brókerek, amelyekkel partnerek vagyunk.

  Hogyan tároljuk az összegyűjtött adatokat

  A Quantum Pro 360 nem tárolja az összegyűjtött személyes adatokat a szervereinken, és a felhasználói adatok gyűjtését csak a szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges mértékre korlátozzuk.

  A Quantum Pro 360-on történő fiók létrehozását követően a felhasználókat egy partneri harmadik fél brókerhez irányítják. A felhasználók beleegyezésével minden személyes adatot elküldünk annak a brókernek, akinek a brókerhez ki vannak jelölve. Ezután a bróker felelős a Személyes adatok tárolásáért, feldolgozásáért, védelméért és törléséért.

  A Quantum Pro 360 biztosítja, hogy olyan brókerekkel működik együtt, akik betartják a GDPR-t és más vonatkozó adatvédelmi törvényeket. A felhasználók felelőssége azonban, hogy megismerjék a rájuk bízott bróker adatvédelmi szabályzatát, hogy megértsék, hogyan gyűjtik, dolgozzák fel és tárolják személyes adataikat.

  Hogyan védik a személyes adatokat

  A Quantum Pro 360 nagy gondot fordít a látogatóktól gyűjtött személyes adatok védelmére. Az Ön adatait csak akkor osztjuk meg illetéktelen felekkel, ha erre jogszabályi kötelezettségünk van. Ilyen körülmények között előzetesen értesítjük Önt, és tájékozott hozzájárulását kérjük.

  A Quantum Pro 360 minden munkatársa szigorú titoktartási szabályok hatálya alá tartozik, és köteles minden személyes adatot bizalmasan kezelni. Biztosítjuk, hogy csak a minimálisan szükséges munkatársak férjenek hozzá az Ön adataihoz.

  Ritkán előfordulhat, hogy jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, például egy kormányzati szerv kérésére, kötelesek vagyunk Személyes adatokat közzétenni. Ez bizonyos körülmények között lehetséges, például ha egy felhasználó bűnügyi nyomozásba keveredik, és a hatóságok hozzáférést kérnek a weboldalunkon végzett tevékenységére vonatkozó információkhoz.

  Előfordulhat az is, hogy egy harmadik fél kapcsolatba lép velünk, és bizonyos információk megadására kér minket. Minden kérést alaposan kivizsgálunk, hogy megállapítsuk, a harmadik félnek van-e törvényes joga a kért adatokhoz. Bizonyos esetekben a küldő kérése felülírhatja a felhasználó magánélethez való jogát.

  Az Ön személyes adatainak közzététele

  A Quantum Pro 360 a felhasználó beleegyezése nélkül nem adja ki a felhasználói adatokat harmadik félnek. A felhasználóknak azonban tisztában kell lenniük azzal, hogy személyes adataikat az adatfeldolgozó fogja feldolgozni, és meg kell ismerniük az adatfeldolgozó platformján található vonatkozó adatvédelmi szabályzatot. A Quantum Pro 360, az Adatkezelő több Adatfeldolgozóval is együttműködhet. A Quantum Pro 360 által nyilvánosságra hozott valamennyi adatot az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban teszi közzé.

  Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai

  A GDPR és más vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében Önnek, a felhasználónak joga van a következőkhöz:

 • Hozzáférés: A felhasználóknak joguk van hozzáférni az Adatkezelő által róluk gyűjtött valamennyi információhoz.
 • Helyesbítés: A felhasználóknak joguk van helyesbíteni vagy módosítani azokat a személyes adatokat, amelyekről úgy vélik, hogy helytelenül kerültek rögzítésre.
 • Korlátozás: A felhasználóknak joguk van arra, hogy bizonyos körülmények között korlátozzák a személyes adataikhoz való hozzáférést, a GDPR-ban foglaltak szerint.
 • Továbbítás: A felhasználóknak joguk van kérni személyes adataik egy részének vagy egészének továbbítását egy harmadik félnek.
 • Törlés: A felhasználóknak joguk van kérni, hogy az Adatkezelő törölje személyes adataik egy részét vagy egészét. Az Adatkezelő felelőssége, hogy erről a kérésről értesítse az Adatfeldolgozókat.
 • Vita: A felhasználóknak joguk van panaszt tenni a hatóságoknál, ha úgy vélik, hogy a személyes adataik gyűjtésével, feldolgozásával, tárolásával vagy védelmével kapcsolatban megsértették jogaikat.
 • Ezen kívül választhat:

 • Visszavonhatja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Quantum Pro 360 gyűjtse és feldolgozza az Ön személyes adatait;
 • Jogos érdek alapján vitathatja az Ön személyes adatainak gyűjtését, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön magánélethez való joga felülmúlja az általunk, mint Adatkezelő által javasolt indokokat.
 • Az Ön lakóhelye szerinti országnak megfelelően más, az adatvédelemmel kapcsolatos törvények és előírások is alkalmazandók lehetnek.

  Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

  A Quantum Pro 360 tartalmát, beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot is, bármikor módosíthatja. Bármely módosítás a felhasználó előzetes értesítése nélkül is történhet, és a felhasználó felelőssége, hogy megismerje a Quantum Pro 360 összes megállapodásának legfrissebb változatát. Minden módosítás a weboldalon való közzétételt követően azonnal hatályba lép. A Quantum Pro 360 további használata a jelen Adatvédelmi szabályzat és az összes többi megállapodás elfogadását jelenti.

  Ha bármilyen visszajelzése vagy kérdése van a jelen Adatvédelmi irányelvekkel és azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük és kezeljük személyes adatait, kérjük, használja a Kapcsolat oldalunkat, hogy megtudja, hogyan léphet kapcsolatba velünk.