Podmínky a pravidla

Účelem této stránky je nastínit smluvní podmínky společnosti Quantum Pro 360, které se vztahují na celou tuto webovou stránku.

Úvod

Dodržování předpisů

Vaše další používání webových stránek společnosti Quantum Pro 360 znamená, že tuto smlouvu dodržujete. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoliv podmínkami uvedenými na této stránce, musíte přestat tyto stránky používat. Tato dohoda se vztahuje na všechny návštěvníky stránek Quantum Pro 360 a platí po celou dobu jejich používání.

Klíčové definice

Na těchto stránkách můžeme naše návštěvníky označovat jako klienty, uživatele, zákazníky apod. Návštěvníky můžeme také oslovovat přímo pomocí zájmen druhé osoby, včetně vy a váš. Když mluvíme jako společnost Quantum Pro 360, můžeme používat zájmena jako náš, my a my.

Způsobilost

Webové stránky Quantum Pro 360 nejsou vhodné pro nezletilé, takže všichni návštěvníci musí být v zemi svého bydliště plnoletí. Pokud jste mladší než minimální zákonný věk (18, 21 nebo jiný) stanovený zákonem ve vaší zemi, musíte tyto stránky okamžitě opustit.

Poslední aktualizace: 8. ledna 2023

Zřeknutí se rizika

O společnosti Quantum Pro 360

Účelem Quantum Pro 360 je informovat uživatele o existenci finančních a kryptoměnových brokerů. Je důležité, aby návštěvníci pochopili, že nejsme finanční ani kryptoměnový broker a neposkytujeme finanční služby ani nevyvíjíme obchodní software. Kromě toho by jakékoli informace uvedené na těchto stránkách neměly být považovány za rady a naším záměrem není přesvědčovat uživatele, aby se účastnili jakýchkoli finančních nebo obchodních aktivit.

Partnerství

Quantum Pro 360 je spojen s makléři z různých regionů a směruje potenciální obchodníky na jejich služby pomocí automatického systému, který se aktivuje při registraci účtu. Quantum Pro 360 funguje jako marketingový nástroj a je kompenzován svými partnery tím, že k nim úspěšně odkazuje uživatele.

Obsah

Tento web obsahuje obsah týkající se financí, obchodování a kryptoměn, který návštěvníky vzdělává. Tento obsah nenabízí žádný hluboký vhled a neměl by být považován za investiční poradenství. Veškerý obsah na Quantum Pro 360 není dostatečným podkladem pro to, aby se uživatelé mohli rozhodnout pro investiční podniky. Před přijetím jakéhokoli finančního nebo investičního rozhodnutí byste měli důkladně prozkoumat trh a poradit se s odborníkem.

Informace, které poskytujeme, mají za cíl seznámit uživatele s kryptoměnami a finančním průmyslem. Nemůžeme však zaručit, že tyto informace jsou v době, kdy s nimi budete pracovat, aktuální, relevantní nebo správné. Finanční trhy jsou velmi volatilní a obchodníkům hrozí, že přijdou o celý svůj kapitál. Uživatelé proto musí před zahájením obchodování provést vlastní průzkum a přípravu. Společnost Quantum Pro 360 nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí nebo podniky uživatelů.

Služby Quantum Pro 360

Naše služby se omezují na marketing stávajících makléřů, kteří mohou poskytovat příležitosti související s kryptoměnami a dalšími finančními aktivy. Quantum Pro 360 představuje uživatelům makléře, kteří nabízejí výběr finančních a obchodních služeb. Poté, co uživatel souhlasí s těmito podmínkami a vytvoří si účet u společnosti Quantum Pro 360, automatický systém ho náhodně spáruje s přidruženým makléřem.

Uživatel je povinen prozkoumat makléře, se kterým byl spárován, předtím, než se zúčastní jakékoli finanční aktivity. Uživatelé si rovněž vyhrazují právo odmítnout služby makléře, se kterým byli spárováni. Společnost Quantum Pro 360 nenese odpovědnost za žádné výsledky, které mohou nastat v důsledku sledování přiděleného makléře a využívání jeho služeb.

Je důležité si uvědomit, že obchodování je vysoce rizikové, a před využitím obchodních služeb provést průzkum. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí nezapomeňte provést náležitou kontrolu, do obchodování se zapojte pouze v případě, že máte stabilní zdroj příjmu, a neinvestujte více, než jste ochotni ztratit.

Předpisy pro jednotlivé země

Uživatelé na celém světě mají přístup na webové stránky Quantum Pro 360. Vzhledem k předpisům platným v jednotlivých zemích však naše služby nejsou vhodné pro každého. Než přistoupíte k registraci účtu, měli byste se ujistit, že společnost Quantum Pro 360 a její přidružení makléři mohou legálně působit v zemi vašeho bydliště. Některé země omezují uvádění CFD a dalších nástrojů souvisejících s kryptoměnami na trh. Například ve Spojeném království jsou CFD zakázány podle prohlášení FCA PS 20/10. Podobná omezení mohou platit i v jiných regionech.

Zřeknutí se odpovědnosti partnera

Obsah těchto webových stránek může obsahovat partnerské odkazy na webové stránky třetích stran, které nabízejí služby nebo produkty relevantní pro naše uživatele. Pokud se rozhodnete provést nákup na některé z našich přidružených webových stránek, obdržíme provizi bez jakýchkoli dalších nákladů.

Společnost Quantum Pro 360 nenese odpovědnost za jakékoli výsledky, které nastanou po následování přidruženého odkazu, který je uveden na našich webových stránkách. Nejsme zodpovědní za vaše finanční rozhodnutí a je vaší povinností provést vlastní průzkum před provedením jakéhokoli nákupu.

Kromě toho neexistuje žádná souvislost mezi výkonem našich uživatelů a provizí, kterou dostáváme z přidružených odkazů.

Použití softwaru Quantum Pro 360

Narušení služeb

Přestože se snažíme nabízet spolehlivé a uživatelsky přívětivé služby, nemůžeme plně zabránit technickým problémům, přerušením a chybám, které se mohou vyskytnout na webových stránkách Quantum Pro 360. Váš přístup k webu a jeho službám může být občas omezen nebo zcela omezen, ale snažíme se veškeré problémy co nejdříve vyřešit.

V některých případech je to navíc nutné k provádění údržby webových stránek. To je nezbytné pro zlepšení našich služeb a předcházení dalším problémům. Během této údržby se také mohou vyskytnout problémy nebo přerušení našich služeb. O jakémkoli přerušení z důvodu plánované údržby budeme uživatele informovat; ne vždy je to však možné. Společnost Quantum Pro 360 má právo omezit přístup ke svým webovým stránkám a službám, kdykoli to bude nutné a bez předchozího upozornění.

Obsah třetích stran

Obsah těchto webových stránek může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které poskytují zdroje, informace a produkty, o nichž se domníváme, že mohou být pro naše návštěvníky užitečné. Přestože tak činíme za účelem dalšího informování našich uživatelů, nemůžeme ověřit ani zaručit, že webové stránky, na které odkazujeme, obsahují přesné, aktuální nebo relevantní informace. Je na odpovědnosti našich uživatelů, aby si sami vyhledali a ověřili informace uvedené na webových stránkách, na které hypertextově odkazujeme.

Společnost Quantum Pro 360 je zproštěna jakékoli odpovědnosti za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku odkazu na webové stránky třetí strany.

Práva duševního vlastnictví

Všechny prvky webových stránek společnosti Quantum Pro 360, včetně textu, grafiky, obrázků, videí, zvukových souborů, softwaru a obsahu, jsou majetkem společnosti Quantum Pro 360, pokud není uvedeno jinak. Není dovoleno kopírovat, sdílet nebo upravovat jakékoli z tohoto duševního vlastnictví na jiných webových stránkách, bez ohledu na to, zda za to dostanete kompenzaci či nikoli.

Můžete nás kontaktovat a požádat o použití duševního vlastnictví společnosti Quantum Pro 360. Vaši žádost zvážíme, ale vyhrazujeme si právo ji odmítnout.

Obsah webových stránek Quantum Pro 360 si můžete vytisknout pro soukromé účely.

Omezení odpovědnosti

Společnost Quantum Pro 360 nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, které vzniknou jako přímý nebo nepřímý důsledek:

 • Používání webových stránek společnosti Quantum Pro 360 a všech webových stránek třetích stran, na které odkazujeme;
 • Chyby nebo nepřesnosti v informacích na webových stránkách společnosti Quantum Pro 360 nebo na webových stránkách třetích stran, na které odkazujeme.
 • Změny obsahu

  Společnost Quantum Pro 360 si vyhrazuje právo měnit obsah těchto webových stránek, stránek a podstránek, včetně této smlouvy o smluvních podmínkách. Změny mohou být provedeny kdykoli a bez předchozího upozornění uživatelů. Uživatelé jsou odpovědní za to, že se budou pravidelně seznamovat s nejnovější verzí této smlouvy. Všechny změny jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti Quantum Pro 360. Dalším používáním těchto webových stránek a jejich služeb vyjadřujete souhlas se všemi provedenými změnami bez ohledu na to, zda jste si jich vědomi.

  Používání souborů cookie

  Quantum Pro 360 používá soubory cookie mimo jiné k identifikaci zařízení svých uživatelů, analýze výkonu webových stránek a zlepšování příslušných služeb.

  Soubory cookie jsou důležitým nástrojem, který nám pomáhá uspokojovat potřeby našich uživatelů, a proto doporučujeme, aby byly vždy povoleny. Pokud to však uživatel vyžaduje, lze je v nastavení prohlížeče zakázat. Používání souborů cookie můžete také odmítnout prostřednictvím vyskakovacího okna, které se zobrazí při prvním přístupu na tyto webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, může to mít negativní vliv na vaše používání webových stránek Quantum Pro 360.

  Níže jsou uvedeny tři hlavní typy souborů cookie, které používáme na webu Quantum Pro 360:

 • Základní
 • Jedná se o nejdůležitější typ souborů cookie, protože hrají zásadní roli při fungování našich webových stránek. Bez základních souborů cookie by mnoho nástrojů, služeb a dalších funkcí, které poskytujeme, nemuselo fungovat správně nebo by byly nefunkční.

 • Google Analytics
 • Dalším cenným typem souboru cookie je Google Analytics, který nám umožňuje analyzovat výkonnost našich webových stránek. Informace získané z těchto souborů cookie nám umožňují získat přehled o chování našich návštěvníků, abychom mohli naše webové stránky dále zlepšovat a přizpůsobovat.

 • Třetí strana
 • Abychom zajistili hladký přechod na webové stránky třetích stran, umožňujeme našim partnerům používat na našich stránkách jejich vlastní soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o shromažďování souborů cookie třetích stran, přečtěte si jejich příslušné zásady používání souborů cookie.

  Dodržování zákonů

  Při přístupu na webové stránky společnosti Quantum Pro 360 nebo při používání našich služeb souhlasíte s tím, že neporušíte žádný zákon, právo duševního vlastnictví ani jiné právo třetí strany. Dále žádáme, aby se uživatelé chovali přiměřeně a nepoužívali nepřátelské, hanlivé nebo urážlivé výrazy.

  Pokud na našich webových stránkách zveřejníte škodlivý nebo nevhodný obsah, máme právo jej odstranit a dočasně nebo trvale omezit váš přístup k našim službám. Pokud jste podezřelí ze spáchání trestného činu, můžeme to oznámit příslušným orgánům.

  Další informace

  Pokud se chcete dozvědět více o této dohodě o smluvních podmínkách nebo máte jakékoli dotazy, můžete nás kdykoli kontaktovat. Jak to udělat, se dozvíte na stránce Kontaktujte nás.